Szepetnek Községi Önkormányzat

   8861 Szepetnek, Petőfi u. 70.
   Telefon: +36 93 381-145
   Fax: +36 93 381-486
   hivatal@szepetnek.hu
http://www.szepetnek.hu

Képviselő-testület

Vlasicsné Fischl Timea polgármester
Marosfalvi Krisztina alpolgármester
Csondor Bernadett képviselő
Gáspár József képviselő
Nyáriné dr. Aleksza Magdolna képviselő
Pfeiffer Zoltán András képviselő
Unger György képviselő

Telepengedély nyilvántartás


telepengedelyek_nyilvantartasa_szepetnek

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint: „8. § (1) A jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul - a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi. (2) Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.”

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Nagy Ferenc elnök
Orsos György elnökhelyettes
Kalányos József képviselő

Ülések jegyzőkönyvei


Német Nemzetiségi Önkormányzat

Unger Ilona elnök
Pfeiffer Zoltán András elnökhelyettes
Plöchl Gyula képviselő

Ülések jegyzőkönyvei
 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Markács Zoltán elnök
Végh Jenőné elnökhelyettes
Kropf István képviselő

Ülések jegyzőkönyvei